Västsahara på gränsen till krig – debattstafett om Sveriges agerande för Västsahara

Mitt under Almedalsveckan, onsdagen den 6 juli, arrangerade Emmaus Stockholm en stor debattstafett om Västsahara med representanter från M, Kd, Fp, C, Mp, S och V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senia Bachir Abderahman, uppvuxen i de västsahariska flyktinglägren och informatör hos Emmaus Stockholm, inledde med en stark appell riktad till omvärlden om att de unga västsaharierna, inklusive hon själv, har fått nog. Enligt henne måste världen måste agera omgående ifall kriget inte ska bryta ut igen.

Därefter grillade moderatorn Magdalena Streijffert från Agenda pr de sju partiernas representanter. Enigheten både bland politikerna och i den välfyllda seminarielokalen var stor om att Västsahara har rätt till sitt eget land.

Emmaus Stockholm tackar alla som deltog i debatten. Förutom vårt praktiska solidaritetsarbete kommer vi under hösten att fokusera på hur de mänskliga rättigheterna kränks i det ockuperade Västsahara, ifrågasätta Marockos kandidatur till FN:s säkerhetsråd och fortsätta granska hur EU:s handelsavtal med Marocko utformas och resebranschens inställning till resor till Marocko.

Carina Hägg, S: ”EU måste gå från ord till handling och göra en omprövning av relationen till Marocko.”

Elisabeth Björnsdotter Rahm, M: ”Vi tycker i grund och botten samma. Västsahara ska vara ett självständigt land.”

”Jag kommer att driva att mänskliga rättigheter och krav på demokrati skrivs in i de handelsavtal som EU har med Marocko.”

Ulf Nilsson, Fp: ”Marocko är inte en lämplig kandidat i FN:s säkerhetsråd, jag ska ta upp det med våra företrädare. I så fall måste man koppla det till en diskussion om mänskliga rättigheter.

Wiwi-Anne Johansson, V: ”Sverige måste gå före EU och erkänna Västsahara.”

Abir Al-Sahlani, C: ”Marocko är en diktatur.” ”Jag kan rösta för ett erkännande i riksdagen, jag hoppas att hela Centern gör det.”

Bodil Ceballos, Mp: ”Bildt säger att när de förhandlar med Marocko så pratar de enbart om och med Marocko, de inkluderar inte Västsahara i diskussionen. Men det betyder ju att man går Marockos ärenden eftersom Marocko inkluderar sina ”södra regioner” i allt.”

Désirée Pethrus, Kd: ”EU skulle skicka en delegation till Västsahara för att utvärdera effekterna av fiske- och jordbruksavtalen men det stoppades av Marocko. Vi måste driva på mer för att det ska bli av.”

”Det är viktigt att regeringen är enade i utrikespolitiken men vi ska inte säga halleluja till allt Calle Bildt säger alla gånger. Vi måste trycka på regeringen tillsammans, riksdagen ska granska regeringen!”

Kalendarium

Det finns inga kommande aktiviteter.

Kontakt
Stöd vår verksamhet. Betala in till vårt postgironummer, 90 03 97-1. Tack för ditt stöd!
Klicka här för att läsa om Svensk Insamlingskontroll. Extern länk till deras hemsida.