Angola organiserar sig för framtiden

Emmaus Stockholm samarbetar med gräsrotsorganisationen ADRA som bedriver folkbildningsarbete inom en mängd olika områden, främst jordbruk, hälsovård, utbildning och demokratifrågor. Sedan 2009 stödjer vi ett stort demokratiseringsprojekt som har som mål att vanliga människor ska kunna påverka samhällsutvecklingen och därmed återskapa förutsättningarna för att kunna leva ett normalt liv på landsbygden. Genom kurser i demokrati och mänskliga rättigheter skapas ett alltmer organiserat civilsamhälle där många olika grupper kan göra sina röster hörda.

ADRA arbetade under kriget främst med nödhjälp och fattigdomsbekämpning men sedan freden kom har man koncentrerat sig på att förklara och bekämpa fattigdomens bakomliggande orsaker. Det räcker inte med fred, menar ADRA, för att Angolas befolkning ska kunna få det bättre måste de få möjlighet att påverka de politiska besluten. ADRA är idag en av de viktigaste aktörerna i det angolanska civilsamhället med lokalgrupper och kontaktpersoner även i de minsta byarna.

Från mitten av 70-talet gav Emmaus Stockholm stöd till befrielserörelsen MPLA i form av sporadiska kläd- och materialsändningar. När ADRA bildades i början på 90-talet skapade de snabbt ett stort kontaktnät på landsbygden och blev därmed en lämplig distributör för Emmaus Stockholms kläder.  I och med freden 2002 minskade det akuta behovet av kläder och då kom ADRA att bli en naturlig samarbetspartner för andra utvecklingsprojekt. 

Om Angola

Angola var en portugisisk koloni från 1500-talet fram till 1975. När Portugal drog sig tillbaka utbröt ett nära trettio år långt förödande inbördeskrig. I mitten av 2002 slöts slutligen den fred som lade grunden för en återuppbyggnad av landet. Men trots Angolas oljerikedomar, stora diamant- och guldresurser, rika fiskevatten och bördiga jordar lever en majoritet av befolkningen fortfarande i fattigdom.

Situationen i Angola håller sakta på att förbättras. Den omedelbara nöden är undanröjd men en stor del av befolkningen, främst på landsbygden, saknar fortfarande kunskap om sina rättigheter och för det behövs utbildningsinsatser. Ett levande och aktivt civilsamhälle är nödvändigt för att medborgarna själva ska vara med och bestämma om landets framtid.  Under de senaste åren har olika grupper krävt en bättre fördelningspolitik och minskad korruption, dock utan något större gensvar från regeringen. Angolas president har suttit över trettio år vid makten men det finns fortfarande ingen direkt motpart till MPLA, det styrande partiet.

ADRA:s oförtröttliga arbete, trots små medel, med att satsa på och utveckla och organisera landsbygden är imponerande.

Mer information om ADRA:

ADRA

Afrikagrupperna

 

Vill du skänka

Kalendarium

Det finns inga kommande aktiviteter.

Kontakt
Stöd vår verksamhet. Betala in till vårt postgironummer, 90 03 97-1. Tack för ditt stöd!
Klicka här för att läsa om Svensk Insamlingskontroll. Extern länk till deras hemsida.