Boken om Emmaus historia

Boken Den stillsamma vreden handlar om Emmaus och Praktisk Solidaritets framväxt. Genom ställningstagandet för soliditet med befrielserörelserna i södra Afrika i slutet av 60-talet växte en ny gren fram inom Emmausrörelsen. Boken presenterar motivet för stödet, det praktiska arbetssättet och exempel på hur kampanjarbetet och samarbetet med befrielserörelser och frontstater tagit sig uttryck. Förhoppningen är att boken ska vara ett stöd och en inspirationskälla för nya initiativ, där återbruk av samhällets överskottsvaror blir till ett solidaritetsstöd.

Den stillsamma vreden kostar 20 kronor.

Böckerna finns att köpa i våra butiker och på Adlibris

Vill du skänka

Kalendarium

Det finns inga kommande aktiviteter.

Kontakt
Stöd vår verksamhet. Betala in till vårt postgironummer, 90 03 97-1. Tack för ditt stöd!
Klicka här för att läsa om Svensk Insamlingskontroll. Extern länk till deras hemsida.