Debattartiklar

Regeringen ignorerar svenska företags folkrättsbrott

Publicerad i UNT 28 september 2017

En ny rapport visar att svenska företag har varit inblandade i ockuperade Västsahara i mer än ett årtionde. Trots de folkrättskränkningar det innebär har den svenska regeringen inte agerat. För att respektera Sveriges internationella åtaganden bör Sverige rekommendera det svenska näringslivet att inte verka i ockuperade Västsahara, precis som Norge, Danmark och Nederländerna redan gjort.

Marockos långvariga ockupation av Västsahara skapar sällan rubriker, men i Sverige har frågan om Västsahara – Afrikas sista koloni – alltid skapat folkligt och politiskt engagemang. I det ockuperade området pågår systematiska brott mot mänskliga rättigheter och västsaharier som kämpar för sin rätt till självbestämmande utsätts för godtyckliga fängslanden, våld och tortyr. Senast den 21 september, på den internationella fredsdagen, blev västsahariska fredliga demonstranter brutalt nedslagna av marockanska styrkor.

Samtidigt plundras Västsahara på sina naturresurser av Marocko i samarbete med utländska företag. Det strider mot folkrätten eftersom det västsahariska folket inte har gett sitt godkännande. Bland dessa företag finns även svenska. De är inblandade i ockupationsekonomin på olika sätt; genom att leverera borrutrustning som möjliggör exploateringen av fosfat, driva marockanska fiskefartyg, locka turister till ”södra Marocko” och leverera olja till marockanska motparter i det ockuperade området. Det betyder att svenska företag bidrar till folkrättsbrott.

Trots detta har Sveriges regering inte agerat.

Det följer av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter att stater har en skyldighet att informera näringslivet när det är risk för att brott mot mänskliga rättigheter begås. Men när det gäller ockuperade Västsahara ger regeringen inga specifika instruktioner. Företag och statliga institutioner som främjar handel lämnas att själva tolka internationell rätt rörande Västsahara. Det är inte att ta ansvar för att undvika svensk ekonomisk inblandning i en ockupation.

I december förra året kom en dom från EU-domstolens högsta instans som fastställde att handelsavtal mellan EU och Marocko inte får innefatta Västsaharas territorium, om inte Västsaharas folk har gett sitt samtycke. Polisario, den legitima representanten för det västsahariska folket enligt FN, har aldrig tillfrågats. Detta klargör ännu en gång att svenska företag som verkar i, eller handlar med, det ockuperade området gör det utan någon rättslig grund.

Svenska företag i Västsahara bidrar alltså till folkrättsbrott, och tar samtidigt finansiella och rättsliga risker. Norge, Danmark och Nederländerna har avrått företag i deras länder från att verka i ockuperat område. Om Sverige avrådde svenska företag på ett liknande sätt skulle man hamna i gott sällskap med sina grannländer. Då skulle regeringen även visa att man menar allvar med sin politik för Västsahara och för det västsahariska folkets rätt till självbestämmande. 

Julia Finér, talesperson Emmaus Stockholm

Stödet till Västsahara får inte vackla

Snart åker 13 ombud från Gävleborg till Socialdemokraternas kongress. Efter att regeringen valt att inte erkänna Västsahara är det viktigare än någonsin att ha en aktiv svensk politik för Västsahara som kan leda till frihet för Afrikas sista koloni, skriver Julia Finér och Christer Johansson.

Läs debattartikeln i Gefle Dagblad 

Margot Wallström sviker Västsahara

”Inte ett ord i tal eller skrift har yttrats om Västsahara bland alla de vackra dokument och tal som Margot Wallström och hennes medarbetare på utrikesdepartementet levererat om Sveriges planer för arbetet i FN:s säkerhetsråd.”

Läs debattartikeln i ETC

Övervaka rättegången mot demonstranter från ockuperade Västsahara

En folkrättsvidrig ockupation får aldrig accepteras. Sverige kan bidra till att västsaharierna får sin rätt till självbestämmande, skriver Mai Greitz och Peter Varga från Internationella Juristkommissionen och Julia Finér från Emmaus.

Läs debattartikeln i Dagens Arena

”Sverige måste motverka Marockos illegala handel”

Varor från Västsahara får inte säljas som marockanska. Det har nu slagits fast av EU-domstolen i en viktig och prejudicerande dom. Sverige bör gå längre och uppmana svenska aktörer och företag att inte verka i eller investera i verksamheter på ockuperat område.

Det skriver Bodil Valero (MP) Europaparlamentariker, Jytte Guteland (S) Europaparlamentariker, Johan Büser (S) riksdagens Västsaharanätverk och Julia Finér, talesperson Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet

Marockos ockupation av Västsahara befästs genom klimatkonferens

Nu pågår FN:s klimatkonferens COP22 och årets värdland, Marocko, har annonserat stora satsningar på grön energi. Men det finns en hake – flera av de planerade vind- och solkraftverken ligger i ockuperade Västsahara.

Svenska pensionspengar investeras i Siemens och Enel, företagen som bygger vindkraftverken i strid med folkrätten.

Detta skriver Julia Finér, talesperson Emmaus Stockholm, Walter Apaza, ordförande Brödet och Fiskarna, Magnus Haukland, ordförande Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp, Sonja Gardefjord, ordförande Kommittén för Västsaharas kvinnor och Jan Strömdahl, ordförande Svenska Västsaharakommittén.

Läs debattartikeln i VLT

EU vill inte lösa Västsaharafrågan

Nyligen gav EU-domstolens generaladvokat sitt utlåtande: Västsahara kan inte ingå i EU:s handelsavtal med Marocko. Det tydliggör än en gång att Västsahara inte är en del av Marocko och att den pågående handeln mellan Marocko och EU, som innefattar produkter från det ockuperade Västsahara, strider mot internationell rätt.

Läs debattartikeln i Landets Fria

EU vill inte lösa Västsaharafrågan

Konflikten i Västsahara har pågått i över 40 år och EU fungerar som bromskloss. Sverige kan nu statuera exempel genom att bli det första EU-land som erkänner Västsahara, skriver Arijana Marjanovic från Emmaus Stockholm.

Läs artikeln i Fria Tidningar

EU vill inte lösa Västsaharafrågan

Som medlem i FN:s säkerhetsråd har Sverige ett val. Att fortsätta passivt se på hur en illegal ockupation accepteras. Eller se till att de fördrag gällande säkerhet och mänskliga rättigheter följs, skriver Arijana Marjanovic på Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i ETC

EU sviker i Västsaharafrågan

När EU sviker bör Sverige stå upp för de mänskliga rättigheter vi säger oss försvara. Det skriver Arijana Marjanovic, kampanjledare Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i Arbetet

Vid frågor

Har du frågor om Emmaus Stockholms arbete så är du välkommen att kontakta informationsansvarig Anna Hakami på telefon 0737-84 52 22 eller skicka e-post: anna.hakami(at)emmausstockholm.se.

Vill du skänka

Kalendarium

Det finns inga kommande aktiviteter.

Kontakt
Stöd vår verksamhet. Betala in till vårt postgironummer, 90 03 97-1. Tack för ditt stöd!
Klicka här för att läsa om Svensk Insamlingskontroll. Extern länk till deras hemsida.