Pressmeddelande

EU-domstolen: Västsahara är inte en del av Marocko

Idag kom EU-domstolens slutdom som fastställer att Västsahara inte kan innefattas i handelsavtal mellan EU och Marocko. Domen är i linje med det utlåtande domstolens generaladvokat gav i september, och berör både frihandelsavtalet och associeringsavtalet mellan EU och Marocko. Domen styrker den position som Sveriges regering har haft i frågan.

– Att Västsahara inte är en del av Marocko, vilket redan är FN:s och Internationella domstolen i Haags hållning, har nu också fastslagits i EU-domstolens högsta instans. Det här markerar en viktig milstolpe i västsahariernas fredliga kamp för självbestämmande, säger Julia Finér, talesperson för Emmaus Stockholm.

I december 2015 hävde domstolens lägre instans det frihandelsavtal mellan EU och Marocko som gäller jordbruks- och fiskeprodukter, eftersom det i praktiken har inkluderat den del av Västsahara som är ockuperat av Marocko. Domen överklagades då av EU-kommissionen och medlemsländerna. EU-domstolens slutdom fastställer idag att handelsavtalet ska fortsätta gälla – men produkter från Västsahara får inte innefattas inom avtalet. Domstolen går dessutom längre och fastställer att detta gäller även för det övergripande associeringsavtal som EU har med Marocko.

– Nu gäller det att det säkerställs att västsahariska produkter inte kommer in på den europeiska marknaden märkta som marockanska, vilket hittills har varit fallet. Marocko exploaterar Västsaharas naturresurser i strid med folkrätten och det måste få ett stopp, fortsätter Julia Finér.

Nystartad grupp ska stötta de mest utsatta i de västsahariska flyktinglägren

”Ahl Alkhair” – ”The Voluntary” –  så kallar sig en nystartad grupp av unga västsaharier som genomför solidaritetsarbete i de västsahariska flyktinglägren i Saharaöknen.  De tänker arbeta efter Emmaus Internationals manifest: de ska stötta de allra mest utsatta. Det innebär att de kommer att stödja och ge mindre ekonomiskt bistånd till bland andra ensamstående mödrar, änkor, och anhöriga till politiska fångar och försvunna. Som ett andra steg – när det blir möjligt – vill de stötta andra utsatta grupper runt om i världen.

De unga västsaharierna, som redan tidigare har hjälpt människor som drabbades akut av de senaste översvämningarna i lägren, grundade officiellt sin solidaritetsgrupp söndagen den 4 september. En styrelse på fem personer valdes, tre kvinnor och två män, och ett årsprogram antogs. Samordnaren för gruppen, Mr. Mohamed Haiba Ahmed Fal, säger:

– Våra resurser och kapacitet är blygsam, men vi välkomnar alla som är villiga att arbeta tillsammans med och stödja oss för att arbetet ska kunna genomföras. Vårt fokus är att förlita oss på oss själva och de västsahariska medborgarnas egna resurser för att generara inkomster till gruppen, men även för att brainstorma idéer på möjliga investeringar som vi kan göra som grupp för att finansiera våra solidaritetsaktiviteter.

Den första aktiviteten för ”The Voluntary” genomfördes före den muslimska högtiden, Eid al-Adha, där 16 utsatta familjer hade identifierats och fick ett mindre bidrag pengar på cirka 300 kronor.

the-voluntary-6     the-voluntary-2

EU-domstolens generaladvokat: Västsahara ingår inte i EU:s handelsavtal med Marocko

EU:s handelsavtal med Marocko gäller inte för Västsahara – så lyder EU-domstolens generaladvokats utlåtande idag. Generaladvokaten understryker att Västsahara helt enkelt inte är en del av Marocko, och därför kan inte Västsahara innefattas i något av EU:s avtal med Marocko.

– Det är ett positivt besked för oss som dagligen jobbar för att Västsaharas befolkning som idag både finns i det ockuperade Västsahara och i flyktingläger ska få upprättelse och tillgång till sina naturresurser, säger Julia Finér, talesperson för Emmaus Stockholm.

I december hävde domstolens lägre instans det handelsavtal mellan EU och Marocko som gäller jordbruks- och fiskeprodukter eftersom det har direkt påverkan på Västsahara och västsahariernas legitima representant, Polisario, inte har godkänt avtalet. Domen överklagades av kommissionen och medlemsländerna och nu menar EU-domstolens generaladvokat vid den högre instansen att avtalet bör fortsätta att gälla, men slår fast att det inte inkluderar Västsahara. Faktum kvarstår: Marocko har ingen rätt att sälja produkter till EU som kommer från det ockuperade territoriet eftersom det sker i strid med folkrätten.

Utlåtandet är en fingervisning om hur den slutgiltiga domen, som faller i vinter, kan bli. Skulle domstolen i sin slutdom dra slutsatsen att handelsavtalet innefattar Västsahara, anser generaladvokaten att avtalet ska förbli hävt enligt det beslut som togs i december. I praktiken har domstolens beslut inte efterlevts, utan handeln med varor från ockuperade Västsahara har fortgått.

– Västsaharafrågan måste lösas genom att västsaharierna själva ska få rösta om de vill ingå i Marocko eller vara självständiga. Att stjäla deras naturresurser är djupt oetiskt och folkrättsvidrigt, fortsätter Julia Finér, Emmaus Stockholm.

 

Protester när Ban Ki Moon besöker de västsahariska flyktinglägren

Ban Ki Moon befinner sig just nu i de västsahariska flyktinglägren. När han skulle besöka en skola i Smara, ett av lägren, klev han inte ur bilen då många unga människor protesterade mot att en civil västsaharier sköts ihjäl av marockansk militär för mindre än en vecka sedan, ett brott mot den vapenvila som råder sedan 1991. Kroppen lämnades i 48 timmar innan FN-personal hämtade den.

– Människor här är frustrerade. FN-processen är död sedan länge och en civil västsaharier har skjutits av marockansk militär, ett tydligt brott mot vapenvilan som begåtts av Marocko, säger Julia Finér, ordförande Emmaus Stockholm, som befinner sig i flyktinglägren just nu.

Läs mer på vår MyNewsdesk

Promoe springer för Västsahara

Promoe ska tillsammans med ett tiotal svenskar springa årets Sahara Marathon till stöd för Västsaharas kamp mot Marockos ockupation. Loppet är rankat som ett av de tio svåraste i världen och går genom Saharaöknen i Algeriet där flyktingar från Västsahara befinner sig sedan över 40 år. Flera hundra deltagare från hela världen väntas delta i årets maraton som går av stapeln den 23:e februari. Resan arrangeras av Emmaus Stockholm, Emmaus Björkå och Praktisk Solidaritet.

– Jag springer för Västsaharas frihet och för att visa att Sverige måste stå upp för folkrätten och sätta press på Marocko att upphöra med ockupationen av Västsahara, säger Promoe.

Läs mer

Sista klädbiståndet till västsahariska flyktingar finansierat av Sida

Emmaus Stockholm som ingår i biståndsorganisationen Praktisk Solidaritet (PS) har precis packat den sista containern kläder till de västsahariska flyktinglägren, ett bistånd som finansierats av Sida. PS har meddelats att det animaliska protein man skickat upphör från 2017 och att det svenska biståndet enligt Sida ska gå via FN. Men pengar in i en FN-budget betyder minskat bistånd överlag.

– Vi ser hur Sveriges regering efter ett uteblivet erkännande av Västsahara överger de västsahariska flyktingarna ännu en gång. Att ge biståndet via FN är inget bra alternativ dels för att man har lågt förtroende för FN i flyktinglägren och dels för att den uppskattade makrillen och kläderna kommer att försvinna, säger Julia Finér, ordförande Emmaus Stockholm.

Läs mer

IKEA öppnar i Marocko efter att Sverige inte erkänner Västsahara

Marockanska medier meddelar att IKEA kommer tillåtas öppna med omedelbar verkan. Det blir det första IKEA-varuhuset i Marocko och detta är efter att Sverige inte erkänner Västsahara. Marocko meddelade tidigare i höstas att IKEA inte hade tillstånd som krävdes för att öppna sin första butik. IKEA:s Facebooksida i Marocko är full av obesvarade meddelanden om när öppnandet ska ske.

– Sveriges regering har gett vika för utpressning och hot från Marocko på ett sätt vi aldrig tidigare sett. Det är skrämmande att Sverige lyssnat på dessa hot och beslutat att inte erkänna Västsahara, säger Julia Finér, ordförande Emmaus Stockholm.

Sverige tävlar om att få en plats i FN:s säkerhetsråd vilket ses som en direkt koppling till ett uteblivet erkännande av Västsahara, vilket regeringen förnekar.

Läs mer

Ung svenska utslängd ur Västsahara

Tove Liljeholm har precis blivit utslängd ur Västsahara som ockuperas av Marocko. Hon fick inte ens komma in i landet utan blev stoppad av marockansk polis i en checkpoint på vägen. Marocko får nu skarp kritik från människorättsorganisationen Emmaus Stockholm som menar att händelsen visar på hur viktigt det är att erkänna Västsahara och sätta press på ockupationsmakten Marocko.

– Jag ville höra hur västsaharierna som med fredliga medel kämpar för sin lagliga rätt till sitt land, mottagit beskedet om en tillbakagång i svensk politik och hur det påverkar dem, säger Tove Liljeholm.

Läs mer

S och Mp offrar Västsahara – inget svenskt erkännande

På UD:s pressträff i fredags kväll släppte den rödgröna regeringen sin översyn av Västsaharapolitiken. Två förödande beslut har fattats. Dels att Sverige inte ska erkänna Västsahara, trots att flera tunga folkrättsexperter gett klartecken. Dels att allt bistånd till de västsahariska flyktingarna ska kanaliseras via FN, trots att biståndet via vår paraplyorganisation är både billigare och effektivare.

– Västsaharierna har väntat på frihet i över 40 år, människor är förtvivlade och behöver verkligen hopp om framtiden. Ett svenskt erkännande skulle ha gett dem nytt hopp. Att en rödgrön regering istället levererar ett dråpslag mot Västsaharas rätt till självständighet är skamligt, säger Julia Finér, ordförande Emmaus Stockholm.

Läs mer

Skandal – Sverige sviker Västsahara för handelsavtal med Marocko

Ekot rapporterar att läckta dokument visar att regeringen vill att Sverige ska överklaga EU-domen angående handelsavtal med Marocko.

Torsdagen den 10 december upphävde EU-domstolen alla handelsavtal med Marocko som inkluderar produkter från den ockuperade delen av Västsahara eftersom avtalen bryter mot internationell rätt.

Nu visar det sig att utrikesminister Margot Wallström via ett mejl sent i fredags kväll ber ledamöterna i riksdagens EU-nämnd om stöd för att överklaga EU-domen till högsta instans i EU.

Läs mer

Vid frågor

Har du frågor om Emmaus Stockholms arbete så är du välkommen att kontakta informationsansvarig Anna Hakami på telefon 0737-84 52 22 eller skicka e-post: anna.hakami(at)emmausstockholm.se.

Vill du skänka

Kalendarium

Det finns inga kommande aktiviteter.

Kontakt
Stöd vår verksamhet. Betala in till vårt postgironummer, 90 03 97-1. Tack för ditt stöd!
Klicka här för att läsa om Svensk Insamlingskontroll. Extern länk till deras hemsida.