Detta gör vi

Vårt fokus är det praktiska solidaritetsarbetet förenat med idén om återbruk. En hållbar utveckling förutsätter att allt mer återanvänds. Hos oss kan du skänka det du inte behöver så att någon annan kan få det bättre. Du är alltid välkommen att arbeta volontärt hos oss, delta på våra seminarier och bidra med det du kan.

Bistånd. Vår paraplyorganisation, Praktisk Solidaritet, skickar ca 300 ton kläder, skor och filtar per år och 600 ton konserverad fisk varje år till de västsahariska flyktinglägren med hjälp av SIDA-medel.

Second hand. Genom att driva second hand-butiker bidrar vi till att minska den höga nyproduktionen av kläder och prylar. Om du köper en tröja hos oss sparar du 97 % av energiförbrukningen jämfört med om du köper en ny tröja enligt Naturskyddsföreningen.

Demokratibyggande. I Angola driver vi ett större demokratiprojekt tillsammans med gräsrotsorganisationen ADRA. Målet är att förstärka föreningsengagemanget och öka kunskapen om hur det politiska beslutsfattandet fungerar för att bidra till en demokratisk utveckling.

Landsbygdsutveckling. I Angola stödjer vi även ADRA:s arbete för att uppmuntra ekologisk odling och stärka småböndernas möjligheter till försörjning på den fattiga landsbygden.

Organisering. Vi stödjer människorättsaktivisters arbete i det ockuperade Västsahara för att genomföra fredliga protester och dokumentera övergrepp av de marockanska myndigheterna.

Opinionsbildning. För att öka medvetenheten i Sverige bland politiker och allmänhet så deltar vi aktivt i diskussionen om hur vi kan skapa en bättre värld. Vi driver framförallt frågan om att Afrikas sista koloni, Västsahara, har rätt till sin frihet.

För att läsa 2014 års verksamhetsberättelse, klicka här.

Ladda ner broschyren om Emmaus.

 

 

 

 

 

 

 

Vill du skänka

Kalendarium

Det finns inga kommande aktiviteter.

Kontakt
Stöd vår verksamhet. Betala in till vårt postgironummer, 90 03 97-1. Tack för ditt stöd!
Klicka här för att läsa om Svensk Insamlingskontroll. Extern länk till deras hemsida.