Detta gör vi

Vårt fokus är det praktiska solidaritetsarbetet förenat med idén om återbruk. En hållbar utveckling förutsätter att allt mer återanvänds. Hos oss kan du skänka det du inte behöver så att någon annan kan få det bättre. Du är alltid välkommen att arbeta volontärt hos oss, delta på våra seminarier och bidra med det du kan.

Bistånd. Vi skickar makrill till de västsahariska flyktinglägren med finansiering från SIDA. Det enda animaliska protein som delas ut regelbundet. 

Second hand. Genom att driva second hand-butiker bidrar vi till att minska den höga nyproduktionen av kläder och prylar. Om du köper en tröja hos oss sparar du 97 % av energiförbrukningen jämfört med om du köper en ny tröja enligt Naturskyddsföreningen.

Demokratibyggande. I Angola driver vi ett större demokratiprojekt tillsammans med gräsrotsorganisationen ADRA. Målet är att förstärka föreningsengagemanget och öka kunskapen om hur det politiska beslutsfattandet fungerar för att bidra till en demokratisk utveckling.

Landsbygdsutveckling. I Angola stödjer vi även ADRA:s arbete för att uppmuntra ekologisk odling och stärka småböndernas möjligheter till försörjning på den fattiga landsbygden.

Organisering. Vi stödjer människorättsförsvarares arbete i det ockuperade Västsahara för att genomföra fredliga protester och dokumentera övergrepp av de marockanska myndigheterna. Vi stödjer även AFAPREDESAs arbete för försvunna och politiska fångar. De har sitt kontor i de västsahariska flyktinglägren.  

Opinionsbildning. För att öka medvetenheten i Sverige bland politiker och allmänhet så deltar vi aktivt i diskussionen om hur vi kan skapa en bättre värld. Vi driver framförallt frågan om att Afrikas sista koloni, Västsahara, har rätt till sin frihet.

 

Ladda ner broschyren om Emmaus.

Läs verksamhetsberättelsen 2015

verksamhetsberättelsen 2014

verksamhetsberättelsen 2013

verksamhetsberättelsen 2012

verksamhetsberättelsen 2011

verksamhetsberättelsen 2010

 

 

 

 

 

 

Vill du skänka

Kalendarium

Det finns inga kommande aktiviteter.

Kontakt
Stöd vår verksamhet. Betala in till vårt postgironummer, 90 03 97-1. Tack för ditt stöd!
Klicka här för att läsa om Svensk Insamlingskontroll. Extern länk till deras hemsida.