Emmausrörelsen startades i Frankrike av den radikala prästen och aktivisten Abbé Pierre efter andra världskriget när Europa låg i spillror. Han hade varit aktiv i motståndsrörelsen mot nazisterna och i slutet av fyrtiotalet startade han en gräsrotsrörelse av dels människor som hade förlorat allt och dels privilegierade människor som ville ta ett socialt ansvar i en orättvis värld. Tillsammans återtog man makten över sina egna liv, bodde ihop och delade på det man hade. Genom att samla in, reparera och sälja samhällets överskott försörjde man sig. Här föddes kombinationen av återbruk och solidaritet. Grundtanken var att genom att hjälpa andra hjälper man även sig själv, att man ska kämpa först för dem som har det svårast och att man inte bara bör lindra nöd utan istället kämpa för att avskaffa nödens orsaker. Idag finns det mer än 300 Emmausgrupper i över 35 länder.

Emmausrörelsen kom till Sverige i början av 60-talet. Då startades Emmausgrupper på flera ställen i landet, bland annat i Stockholm. Redan efter ett par år började man stödja befrielserörelser i tredje världen som kämpade mot kolonialismen och för ett rättvisare samhälle. Än idag går stödet främst till före detta kolonialiserade länder. De allra flesta kolonier har blivit självständiga men fattigdomen och de ekonomiska klyftorna fortsätter att öka trots att en liten klick i västvärlden blir allt rikare. Därför behövs ett aktivt solidaritetsarbete minst lika mycket idag.

Emmaus Stockholm ingår tillsammans med Brödet & Fiskarna och Emmaus Gävle biståndsgrupp i riksorganisationen Praktisk Solidaritet. Praktisk solidaritet samordnar medlemmarnas materialbistånd och andra insatser för gemensamma mottagare och samarbetspartners i Syd.

Vill du skänka

Kalendarium

Det finns inga kommande aktiviteter.

Kontakt
Stöd vår verksamhet. Betala in till vårt postgironummer, 90 03 97-1. Tack för ditt stöd!
Klicka här för att läsa om Svensk Insamlingskontroll. Extern länk till deras hemsida.