Infoprojekt

Emmaus Stockholm driver tillsammans med Brödet och Fiskarna, Gävleborgs Biståndsgrupp, Kommittén för Västsaharas kvinnor, Svenska Västsaharakommittén och Tidskriften Västsahara ett informationsprojekt. Projektet syftar till att öka kunskapen i Sverige om folkrättssituationen i Västsahara. Vi vänder oss huvudsakligen till ungdomar genom skolföreläsningar, kampanjer i sociala medier och i våra second handbutiker samt andra arrangemang. Projektet erbjuder kontakt med sakkunniga föreläsare samt gäster som kan redogöra för situationen i Västsahara.

 

tisdag
Endast 2 av 100 högskolestudenter vet att Västsahara ockuperas av Marocko

Endast 2 av 100 tillfrågade högskolestudenter känner till att Västsahara ockuperas av Marocko, att ockupationen har pågått i över 40 år och att EU har ingått fiskeavtal med Marocko. Det avslöjar Emmaus Stockholms rapport: ”Omvärlden vinner på ockupationen av Västsahara” från 2016.

Ladda ner rapporten

 

För lärare

Vill du boka en skolföreläsning om Västsahara?

Vi erbjuder kostnadsfria föreläsningar à 40-60 minuter, som bland annat berör ungas frustration över att växa upp under en ockupation. Vi går också igenom internationella relationer, med exempel från Sverige och EU. Det är primärt Lena Thunberg, redaktör för Tidskriften Västsahara, Nordens enda tidskrift om Västsahara, som håller föreläsningarna. Hon är en mycket van föreläsare och har själv besökt området.

Kontakta gärna
Lena Thunberg: 070-475 46 45 alternativt Charlotte Wester: 070-222 22 04

 

Vill du ha tips på vad du kan ta upp under en lektion om Västsahara?

Ladda ner metodhandboken här Metodhandbok Västsahara
Ladda ner bakgrundsfakta om Västsahara här Bakgrundsfakta Västsahara
Ladda ner vår läromedelsgranskningen här Läromedelsgranskning

 

För studenter

Är du intresserad av att skriva uppsats eller skolarbete om Västsahara? Vi hjälper gärna till med material och kontakter med människor som kan ge dig information eller som du kan intervjua.

Kontakta gärna
Charlotte Wester, projektansvarig, 070-222 22 04, charlotte.wester@emmausstockholm.se

 
Vill du skänka

Kalendarium

Det finns inga kommande aktiviteter.

Kontakt
Stöd vår verksamhet. Betala in till vårt postgironummer, 90 03 97-1. Tack för ditt stöd!
Klicka här för att läsa om Svensk Insamlingskontroll. Extern länk till deras hemsida.