Naturresursernas förbannelse – Sveriges ansvar i Västsahara

Emmaus Stockholm arrangerade tillsammans med Olof Palmes Internationella Center och Afrikagrupperna ett seminarium den 3 juli i Almedalen.

Just nu letar man olja utanför Västsaharas kust i strid med internationell rätt. En första provborrning gjordes i december 2014 av det amerikanska företaget Kosmos Energy och idag har i stort sett hela det ockuperade Västsahara getts till oljebolagen eller ligger ute på marknaden, färdiga för försäljning. Alla licenser tecknas med det marockanska oljebolaget ONHYM. Det franska bolaget Total, där både Folksam och AP-fonderna har investeringar, gör än så länge utforskningar kring oljan men har ännu inte börjat utvinna. Detta menar investerarna, är grunden till att de kan fortsätta ha investeringar i Total. Man hänvisar till FNs förre rättschef Hans Corells uttalande 2002 som säger att om vidare utforskning och utvinning görs, utan västsahariernas samtycke, så bryter det mot internationell rätt.

Erik Hagen, ordförande WSRW:
– Det ligger i ett oljebolags natur att vilja ta upp olja om man hittar den. Det är väldigt svårt att protestera i det ockuperade Västsahara. Att organisera sig är förbjudet. I flyktinglägren har det varit 20 demonstrationer bara i år men ingen ser det.

Annika Söder, Kabinettssekreterare UD, berättar sedan om att en översyn över Sveriges politik i Västsaharafrågan håller på att göras nu och den beräknas vara klar i slutet av 2015.
– Vi har en stor majoritet i riksdagen för att vi ska gå framåt i erkännandefrågan. Vi tittar på olika komponenter och gör en översyn över vad som är bästa vägen framåt för att få ett slut på ockupationen och säkra Västsaharas självbestämmande.

Angående investeringar och folkrätt svarar hon,
– När det gäller företag har vi generellt en positiv utveckling och regeringen har ett väldigt bra samarbete med företagen i Sverige om hållbart företagande. Vi försöker utifrån folkrättsliga grunder ha en diskussion med företagen och det är bra. Hans Corell har sagt i sina utlåtanden att det är möjligt att göra undersökningar men det är inte möjligt att exploatera naturresurser. Det är en viktig gräns att dra. Och man kan också lägga till politik och moral och ha en diskussion om att även hålla sig undan från att göra undersökningar, men där har inte regeringen någon folkrättslig grund att stå på.

Hon säger vidare att man ska föra en diskussion kring ursprungsmärkning precis som man gjort när det gäller Israel och Palestina.

Både John Howchin, generalsekreterare på AP-fondernas etikråd och Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande på Folksam menar att det är bättre att stanna kvar som en ”bra” investerare och försöka påverka istället för att avinvestera. När det bara finns investerare kvar som inte bryr sig om mänskliga rättigheter så kommer utvecklingen gå åt fel håll. Men båda är tydliga med att så fort de första dropparna borras upp så kommer man att avinvestera.

Marie Baumgarts, hållbarhetschef på Tele 2, säger angående det roamingavtal som finns med Marocko där Västsahara ingår:
– Vi har ett ansvar för det här också. Ett moraliskt ansvar. Det är vi som äger problemet och den kommunikationen. Vi behöver roaming. Hela processen tog tre månader och vi ändrade även i Krim, Israel och Palestina och Västsahara.

Annika Söder avslutar med att säga,
– Jag tror att svenska företag kommer att tjäna på det jobb de gjort kring MR-frågor och miljö. Det finns en flytande skala i mänskliga rättigheter och i många fall kan det vara bra att se över de moraliska aspekterna och avstå från områden där det inte är glasklart.

Medverkande: Annika Söder, S, Kabinettssekreterare, Utrikesdepartementet, Carina Lundberg Markow, Chef ansvarsfullt ägande, Folksam. John Howchin, Generalsekreterare, AP-fondernas Etikråd. Marie Baumgarts, Hållbarhetschef, Tele 2. Erik Hagen, Western Sahara Resource Watch.

Kalendarium

Det finns inga kommande aktiviteter.

Kontakt
Stöd vår verksamhet. Betala in till vårt postgironummer, 90 03 97-1. Tack för ditt stöd!
Klicka här för att läsa om Svensk Insamlingskontroll. Extern länk till deras hemsida.