Emmaus Stockholm är en solidaritetsorganisation som tillsammans med folkrörelser i andra länder arbetar för att jordens resurser ska fördelas mer rättvist.

Vår bas är det praktiska solidaritetsarbetet här i Sverige. Genom vår insamlingsverksamhet skapar vi resurser av de kläder och prylar som skänks till oss. För att finansiera vår verksamhet och skapa ett ekonomiskt bistånd säljer vi en del av de insamlade sakerna i våra butiker.

Vårt främsta mål är att vår verksamhet inte längre ska behövas och därför bedriver vi även opinionsbildande arbete för att världen ska organiseras på ett hållbart och rättvist sätt.

Vi är en demokratisk organisation med aktivt medlemskap där medlemmarna själva driver verksamheten. Emmaus Stockholm är en sekulär, partipolitiskt obunden förening.

Emmaus Stockholms historia är präglad av stödet till de befrielserörelser som kämpade för frigörelse från kolonialmakterna i bland annat Sydafrika, Angola, Zimbabwe, Moçambique, Namibia och Västsahara. Förutom Västsahara är alla dessa länder självständiga idag. Numera koncentrerar vi vårt samarbete till ett antal organisationer i ockuperade Västsahara, de västsahariska flyktinglägren och gräsrotsorganisationen ADRA som arbetar för att förbättra livet för den fattiga befolkningen på landsbygden i Angola.

Vill du skänka

Kalendarium

Det finns inga kommande aktiviteter.

Kontakt
Stöd vår verksamhet. Betala in till vårt postgironummer, 90 03 97-1. Tack för ditt stöd!
Klicka här för att läsa om Svensk Insamlingskontroll. Extern länk till deras hemsida.