Regeringen ignorerar svenska företags folkrättsbrott

Publicerad i UNT 28 september 2017

En ny rapport visar att svenska företag har varit inblandade i ockuperade Västsahara i mer än ett årtionde. Trots de folkrättskränkningar det innebär har den svenska regeringen inte agerat. För att respektera Sveriges internationella åtaganden bör Sverige rekommendera det svenska näringslivet att inte verka i ockuperade Västsahara, precis som Norge, Danmark och Nederländerna redan gjort.

Marockos långvariga ockupation av Västsahara skapar sällan rubriker, men i Sverige har frågan om Västsahara – Afrikas sista koloni – alltid skapat folkligt och politiskt engagemang. I det ockuperade området pågår systematiska brott mot mänskliga rättigheter och västsaharier som kämpar för sin rätt till självbestämmande utsätts för godtyckliga fängslanden, våld och tortyr. Senast den 21 september, på den internationella fredsdagen, blev västsahariska fredliga demonstranter brutalt nedslagna av marockanska styrkor.

Samtidigt plundras Västsahara på sina naturresurser av Marocko i samarbete med utländska företag. Det strider mot folkrätten eftersom det västsahariska folket inte har gett sitt godkännande. Bland dessa företag finns även svenska. De är inblandade i ockupationsekonomin på olika sätt; genom att leverera borrutrustning som möjliggör exploateringen av fosfat, driva marockanska fiskefartyg, locka turister till ”södra Marocko” och leverera olja till marockanska motparter i det ockuperade området. Det betyder att svenska företag bidrar till folkrättsbrott.

Trots detta har Sveriges regering inte agerat.

Det följer av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter att stater har en skyldighet att informera näringslivet när det är risk för att brott mot mänskliga rättigheter begås. Men när det gäller ockuperade Västsahara ger regeringen inga specifika instruktioner. Företag och statliga institutioner som främjar handel lämnas att själva tolka internationell rätt rörande Västsahara. Det är inte att ta ansvar för att undvika svensk ekonomisk inblandning i en ockupation.

I december förra året kom en dom från EU-domstolens högsta instans som fastställde att handelsavtal mellan EU och Marocko inte får innefatta Västsaharas territorium, om inte Västsaharas folk har gett sitt samtycke. Polisario, den legitima representanten för det västsahariska folket enligt FN, har aldrig tillfrågats. Detta klargör ännu en gång att svenska företag som verkar i, eller handlar med, det ockuperade området gör det utan någon rättslig grund.

Svenska företag i Västsahara bidrar alltså till folkrättsbrott, och tar samtidigt finansiella och rättsliga risker. Norge, Danmark och Nederländerna har avrått företag i deras länder från att verka i ockuperat område. Om Sverige avrådde svenska företag på ett liknande sätt skulle man hamna i gott sällskap med sina grannländer. Då skulle regeringen även visa att man menar allvar med sin politik för Västsahara och för det västsahariska folkets rätt till självbestämmande. 

Julia Finér, talesperson Emmaus Stockholm

Kalendarium

Det finns inga kommande aktiviteter.

Kontakt
Stöd vår verksamhet. Betala in till vårt postgironummer, 90 03 97-1. Tack för ditt stöd!
Klicka här för att läsa om Svensk Insamlingskontroll. Extern länk till deras hemsida.