Afrikas sista koloni

”Marocko plundrar Västsahara på dess naturresurser”

Du som är konsument i Sverige kan inte veta om du bidrar till ockupationen av Västsahara och ett ohållbart jordbruk. Däremot kan du ställa krav på din lokala handlare så att du slipper köpa oetiska, icke-miljövänliga varor från det ockuperade Västsahara, skriver Julia Finér, talesperson för Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i Sydsvenskan

Stötta FN och Västsahara

Sverige kan och måste spela en avgörande roll i att värna en FN-process för ett fritt Västsahara. Det skriver Gabi Björsson, generalsekreterare Afrikagrupperna; Julia Finér, ordförande Emmaus Stockholm; Kari Berg, biträdande generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen och Anna Sundström, verksamhetschef Olof Palmes Internationella Center.

Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten

”Ett historiskt misstag att inte erkänna Västsahara”

Helomvändning. Marocko har ockuperat stora delar av Västsahara i snart 41 år, i strid med beslut från FN. S beslutade på sin kongress 2012 att Sverige ska erkänna Västsahara, men efter lobbning från Marocko har regeringen meddelat att ett erkännande inte är aktuellt. Vi vädjar till regeringen att ompröva beslutet, skriver Julia Finér i Emmaus.

Läs hela debattartikeln i Dagens Nyheter

”Historiskt svek av regeringen i Västsaharafrågan”

Kursändringen och faktafelen tyder på att det ligger ekonomiska och politiska intressen bakom regeringens nya inställning till Västsahara. Det västsahariska folket betalar med sina liv när länder som Sverige låter Marocko komma undan med sin brutala ockupation. Det skriver Hans Hahn och Kristin Ivarsson, Emmaus Björkå.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet

”Låt inte oenighet stå i vägen för hållbara AP-fonder”

AP-fonderna förvaltar 1 500 miljarder kronor. En del av det investerade kapital bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring. Regelverket måste uppdateras för att garantera ansvarsfulla investeringar, skriver företrädare för organisationer bakom Schyssta Pensioner.

Bakom artikeln står Annelie Andersson, Latinamerikagrupperna; Jonas Bane, Klimataktion; Gabi Björsson, Afrikagrupperna; Ellie Cijvat, Jordens Vänner; Julia Finér, Emmaus Stockholm; Rebecka Jalvemyr, FIAN Sverige; Annica Sohlström, Forum Syd och Sofia Walan, Kristna Fredsrörelsen.

Läs hela debattartikeln i Veckans Affärer

Regeringen kan göra skillnad i Västsahara

I dag, den sjätte november, är det exakt 40 år sedan Marockos ockupation av Västsahara inleddes med den Gröna marschen. Ockupationen strider mot internationell rätt och fördöms av både FN och Internationella domstolen i Haag. Trots det eskalerar våldet mot människorättsförsvarare i det ockuperade Västsahara samtidigt som svåra översvämningar drabbar de västsahariska flyktinglägren hårt. Vi uppmanar regeringen att skyndsamt agera för Västsahara innan tiden rinner ut för fredliga lösningar.

Det skriver Julia Finér, ordförande Emmaus Stockholm tillsammans med Anna Sundström, verksamhetschef Olof Palmes Internationella Center, Gabi Björsson, generalsekreterare Afrikagrupperna, Sonja Gardefjord, ordförande Kommittén för Västsaharas kvinnor och Jan Strömdahl, ordförande Föreningen Västsahara.

Läs hela artikeln i Aftonbladet.

”Sverige får inte ge vika för utpressning”

Ordförande Julia Finér

Marocko har valt att inleda en diplomatisk krigföring av ett slag vi sällan ser från länder med nära relationer till EU och Sverige. Sverige får inte ge vika, skriver Julia Finér, ordförande Emmaus Stockholm i Svenska Dagbladet.

De svenska regeringspartierna har en lång tradition av att stå upp för det ockuperade Västsaharas rätt till självständighet. Aktiva samarbeten och bistånd till Västsaharas civilsamhälle, tillsammans med ageranden för att Västsahara ska få folkomrösta om sin framtid och att landet bör erkännas av Sverige har präglat Socialdemokraternas och Miljöpartiets engagemang. När regeringen nu genomför en översyn av Sveriges Västsaharapolitik väcker det sådan anstöt hos ockupationsmakten Marocko att de genomför en sällsynt aggressiv utpressningspolitik.

Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet.

Västsahara litar på Sverige

Efter att Sverige tagit viktiga strategiska steg för att erkänna Västsahara sätter många sitt hopp till den svenska socialdemokratins starka rättvisetradition. Vi måste ta emot västsahariernas förtroende, skriver Julia Finér, ordförande Emmaus Stockholm.

Läs hela artikeln i ETC här.

Naturresursernas förbannelse – Sveriges ansvar i Västsahara

Emmaus Stockholm arrangerade tillsammans med Olof Palmes Internationella Center och Afrikagrupperna ett seminarium den 3 juli i Almedalen.

Just nu letar man olja utanför Västsaharas kust i strid med internationell rätt. En första provborrning gjordes i december 2014 av det amerikanska företaget Kosmos Energy och idag har i stort sett hela det ockuperade Västsahara getts till oljebolagen eller ligger ute på marknaden, färdiga för försäljning. Alla licenser tecknas med det marockanska oljebolaget ONHYM. Det franska bolaget Total, där både Folksam och AP-fonderna har investeringar, gör än så länge utforskningar kring oljan men har ännu inte börjat utvinna. Detta menar investerarna, är grunden till att de kan fortsätta ha investeringar i Total. Man hänvisar till FNs förre rättschef Hans Corells uttalande 2002 som säger att om vidare utforskning och utvinning görs, utan västsahariernas samtycke, så bryter det mot internationell rätt.

Erik Hagen, ordförande WSRW:
– Det ligger i ett oljebolags natur att vilja ta upp olja om man hittar den. Det är väldigt svårt att protestera i det ockuperade Västsahara. Att organisera sig är förbjudet. I flyktinglägren har det varit 20 demonstrationer bara i år men ingen ser det.

Annika Söder, Kabinettssekreterare UD, berättar sedan om att en översyn över Sveriges politik i Västsaharafrågan håller på att göras nu och den beräknas vara klar i slutet av 2015.
– Vi har en stor majoritet i riksdagen för att vi ska gå framåt i erkännandefrågan. Vi tittar på olika komponenter och gör en översyn över vad som är bästa vägen framåt för att få ett slut på ockupationen och säkra Västsaharas självbestämmande.

Angående investeringar och folkrätt svarar hon,
– När det gäller företag har vi generellt en positiv utveckling och regeringen har ett väldigt bra samarbete med företagen i Sverige om hållbart företagande. Vi försöker utifrån folkrättsliga grunder ha en diskussion med företagen och det är bra. Hans Corell har sagt i sina utlåtanden att det är möjligt att göra undersökningar men det är inte möjligt att exploatera naturresurser. Det är en viktig gräns att dra. Och man kan också lägga till politik och moral och ha en diskussion om att även hålla sig undan från att göra undersökningar, men där har inte regeringen någon folkrättslig grund att stå på.

Hon säger vidare att man ska föra en diskussion kring ursprungsmärkning precis som man gjort när det gäller Israel och Palestina.

Både John Howchin, generalsekreterare på AP-fondernas etikråd och Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande på Folksam menar att det är bättre att stanna kvar som en ”bra” investerare och försöka påverka istället för att avinvestera. När det bara finns investerare kvar som inte bryr sig om mänskliga rättigheter så kommer utvecklingen gå åt fel håll. Men båda är tydliga med att så fort de första dropparna borras upp så kommer man att avinvestera.

Marie Baumgarts, hållbarhetschef på Tele 2, säger angående det roamingavtal som finns med Marocko där Västsahara ingår:
– Vi har ett ansvar för det här också. Ett moraliskt ansvar. Det är vi som äger problemet och den kommunikationen. Vi behöver roaming. Hela processen tog tre månader och vi ändrade även i Krim, Israel och Palestina och Västsahara.

Annika Söder avslutar med att säga,
– Jag tror att svenska företag kommer att tjäna på det jobb de gjort kring MR-frågor och miljö. Det finns en flytande skala i mänskliga rättigheter och i många fall kan det vara bra att se över de moraliska aspekterna och avstå från områden där det inte är glasklart.

Medverkande: Annika Söder, S, Kabinettssekreterare, Utrikesdepartementet, Carina Lundberg Markow, Chef ansvarsfullt ägande, Folksam. John Howchin, Generalsekreterare, AP-fondernas Etikråd. Marie Baumgarts, Hållbarhetschef, Tele 2. Erik Hagen, Western Sahara Resource Watch.

Svenska elever får fel information om Västsahara

En ny rapport visar att gymnasieskolans skolböcker negligerar det faktum att Västsahara delvis är ockuperat av Marocko. Att ett så tydligt exempel på brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt osynliggörs i svenska läromedel är uppseendeväckande, skriver fem debattörer.

Läs hela artikeln i ETC här.

Vid frågor

Har du frågor om Emmaus Stockholms arbete så är du välkommen att kontakta informationsansvarig Anna Hakami på telefon 0737-84 52 22 eller skicka e-post: anna.hakami(at)emmausstockholm.se.

Kalendarium

Det finns inga kommande aktiviteter.

Kontakt
Stöd vår verksamhet. Betala in till vårt postgironummer, 90 03 97-1. Tack för ditt stöd!
Klicka här för att läsa om Svensk Insamlingskontroll. Extern länk till deras hemsida.