Bilder som visar läger i Västsahara.

Vårt engagemang för Västsahara

Emmaus Stockholm ingår i paraplyorganisationen Praktisk Solidaritet som sedan 1979 skickar ca 300 ton kläder och skor varje år till de västsahariska flyktinglägren med hjälp av SIDA-medel. Detta bistånd upphörde 2016 och idag skickar vi kläder och skor genom egen finansiering i mindre skala. Sedan 2006 skickar vi även 600 ton konserverad fisk om året på grund av utbredd felnäring bland flyktingarna. Matbiståndet är helfinansierat av SIDA. 2017 gjordes dock de sista fiskutdelningarna och ingen annan organisation kommer i nuläget att gå in och finansiera detta uppskattade komplement. Vi bedriver även ett omfattande opinionsbildande arbete i Sverige för att Västsahara ska få sin frihet.

 

Afrikas sista koloni

Västsahara är Afrikas sista koloni och ockuperat av sitt grannland Marocko sedan 1975. FN kräver att Västsahara skall avkoloniseras och internationella domstolen i Haag slår fast att Marockos krav på Västsahara saknar grund. Inget land i världen har erkänt Marockos rätt till Västsahara och den marockanska repressionen mot den västsahariska befolkningen är hård. Trots det har EU förmånliga handelsavtal med Marocko och låter sina ekonomiska intressen gå före mänskliga rättigheter.

 

Historik

Västsahara var en spansk koloni från slutet av 1800-talet fram till 1975 då Spanien drog sig tillbaka efter att FN upprepade gånger krävt avkolonisering. Här som i andra före detta afrikanska kolonier skulle befolkningen få självbestämmande. Istället inledde Spanien hemliga förhandlingar med Västsaharas grannländer Marocko och Mauretanien.  Mot att Spanien fick 30 procent av vinsten från Västsaharas naturresurser så gav man klartecken till Marocko och Mauretanien att invadera Västsahara. De bombade byar och städer, och fängslade och torterade de människor som hade mod och kraft att göra motstånd. Många försvann spårlöst. En stor del av landets befolkning flydde för att söka skydd på andra sidan gränsen, i Algeriet. Där upprättades tillfälliga läger i väntan på att kunna återvända till ett fritt Västsahara.

Den västsahariska befrielserörelsen Polisario fortsatte nu kampen för självständighet som man inlett under den spanska kolonialtiden. Efter fyra år av strider slöt Polisario och Mauretanien fred 1979. Marocko fortsatte kriget med ekonomiskt och militärt bistånd från framförallt USA och Frankrike. Tvärs igenom landet byggdes en minerad försvarsmur som skulle hålla Polisarios soldater borta och underlätta inflyttningen av marockaner i området. Fattiga marockaner lockades till Västsahara med skattebefrielser och dubbla löner. Västsaharierna blev och är än idag i minoritet i sitt eget land. Fram till år 2004 hade cirka 400 000 marockaner (inklusive den marockanska armén) förflyttats till den av Marocko ockuperade delen av Västsahara.

Under senare delen av 1980-talet utformade FN en fredsplan där det ingick att västsaharierna skulle få rösta om ifall de vill vara ett självständigt land eller integreras med Marocko. Fredsplanen accepterades av både Marocko och Polisario. 1991 anlände FN-styrkan Minurso till den ockuperade delen av Västsahara för att övervaka genomförandet av folkomröstningen. Eldupphör proklamerades, men folkomröstningen har än idag inte genomförts. Marocko har på olika sätt lyckats sabotera fredsplanen och därmed förhalat folkomröstningen.

 

Repression och arabisk vår i ockuperade Västsahara

Marocko kontrollerar nästan två tredjedelar av Västsahara. All aktivitet för självständighet är förbjuden och självständighetsaktivister har förtryckts brutalt sedan 1975. Under våren 2005 flammade fredliga protester upp med omfattande demonstrationer i alla städer i de ockuperade områdena. Många västsaharier misshandlades och fängslades.  I maj 2006 sändes en FN-delegation in i det ockuperade Västsahara. FN-tjänstemännens rapport bekräftade informationen om övergrepp på civilbefolkningen.

Trots en brutal våg av repression kunde inte det fredliga motståndet kväsas. Istället har det sakta växt och i oktober 2010 samlades tiotusentals västsaharier i den största manifestationen någonsin.  I öknen utanför Västsaharas huvudstad El Aaiun, på en plats som heter Gdeim Izik, byggde kvinnor och män, gamla och unga, upp ett gigantiskt tältläger och krävde sina sociala och mänskliga rättigheter. Gdeim Izik omringades snabbt av marockansk polis och militär. Efter en knapp månad stormade de tältlägret i gryningen med vattenkanoner, tårgas och batonger. Gdeim Izik blev upptakten till den arabiska våren som sedan spreds sig över hela Nordafrika och Mellanöstern.

Flera utländska delegationer som försökt besöka landet för att få information om den allvarliga situationen utvisades. Bland andra Vänsterpartiets nuvarande ledare Jonas Sjöstedt hindrades från att komma in i landet.

 

Handelsavtal, EU:s roll

Ockupationen av Västsahara kostar Marocko hundratals miljoner dollar varje år, samtidigt som Marocko är det land som får mest bidrag från EU. På så sätt hjälper EU, och därmed Sverige, indirekt till att upprätthålla Marockos ockupation av Västsahara.

EU-parlamentet stoppade ett fiskeavtal med Marocko som inkluderade västsahariska vatten, eftersom det stred direkt mot internationell lag. Sverige röstade emot fiskeavtalet med Marocko.

Däremot har EU ett frihandelsavtal för jordbruks- och fiskeriprodukter med Marocko där Västsahara inte exkluderas. Detta leder till att det är svårt att veta till exempel vilka tomater som importeras via det avtalet som egentligen kommer från det ockuperade Västsahara. De exporterande företagen på ockuperad mark ägs av marockanska eller franska intressen. Exporten och handelsavtalen gynnar inte på något sätt Västsahara utan legitimerar dessvärre ockupationen.

FN, med Frankrike och USA i spetsen, har agerat svekfullt mot det västsahariska folket och deras rätt till sitt eget land och sitt eget styre. Dessa länders egenintresse av ett lönsamt handelsutbyte och goda relationer till Marocko förklarar den flathet man visar Marocko i Västsaharafrågan

 

Flyktingläger

Otaliga gånger har de 165 000 flyktingarna från Västsahara blivit lovade en folkomröstning, men gång på gång har deras förhoppningar om att få återvända hem blivit svikna. I mer än trettio år har de levt i flyktingläger, långt in i Saharas öken, utan möjlighet att försörja sig och nästintill helt beroende av bistånd från omvärlden.

Praktisk Solidaritet och dess medlemsorganisationer har under nästan hela denna tid försett flyktingarna med insamlade kläder från Sverige. Årligen har vi skickat 300 till 500 ton kläder, tyger och skor till flyktingarna genom Sahariska Röda Halvmånen. Sida har bistått med fraktbidrag för dessa kläder. Sida har även bistått med ekonomisk hjälp till föreningen så att vi har kunnat genomföra olika projekt som att skicka ner transportfordon, vattentankbilar och reservdelar.

Flyktingläger i Västsahara.För att förbättra hälsan i lägren genomför Emmaus Stockholm, genom riksorganisationen Praktisk Solidaritet, sedan 2006 en omfattande distribution av närmare 700 ton proteinrik makrill per år, för vilket Sida anslår 12 miljoner kronor. Detta näringstillskott delas ut till de boende i lägren med i genomsnitt två burkar per person varje månad.

Givetvis behöver de västsahariska flyktingarna vårt fortsatta materiella stöd för att överleva i flyktinglägren. Men för att de också ska kunna få leva i sitt land behöver de dessutom ett politiskt stöd från bland annat Sverige, som på ett kraftfullt sätt måste uppmana världens ledande stormakter att sätta press på Marocko att respektera folkrätten, att upphöra med ockupationen och att låta det västsahariska folket själv besluta om sin framtid.

 

Mer information om Västsahara hittar du på respektive hemsida:

Western Sahara Resource Watch: Internationellt nätverk som kartlägger Marockos plundring av Västsaharas naturresurser. 

Föreningen och Tidskriften Västsahara: Aktuell information på svenska.

Solidaritetskommittén vid Jakobsbergs Folkhögskola: Svensk webbsida med bland annat länkar till svenska tidningsartiklar.

Støttekomiteen for Vest-Sahara: Norsk webbsida med norska och internationella nyheter.

Arso: Schweizisk webbsida på engelska, spanska och franska, ständigt uppdaterad, med 14-dagarsinfo att
prenumerera på och med stor databas.

ASVDH: Västsaharisk webbsida från ockuperat område.

Sahara Press Service, SPS: Rapporterar direkt och kontinuerligt från flyktinglägren.

Minurso: FN:s webbsida.

Sahara Marathon: Internationell organisation som årligen arrangerar ett av världens svåraste maraton i flyktinglägren. 

Vill du skänka

Kalendarium

Det finns inga kommande aktiviteter.

Kontakt
Stöd vår verksamhet. Betala in till vårt postgironummer, 90 03 97-1. Tack för ditt stöd!
Klicka här för att läsa om Svensk Insamlingskontroll. Extern länk till deras hemsida.